Adres Kancelarii:
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu
Anna Zielińska
Kancelaria Komornicza nr V w Dębnie
Mickiewicza 27/1
74-400 Dębno

 

Tel.:
( 95 ) 747 43 11

 

E-mail:
biuro@komornikdebno.pl

debno.zielinska@komornik.pl

 

Godziny pracy kancelarii:

poniedziałek 9.00 - 17.00

wtorek - czwartek 9.00 - 16.00


Dyżur Komornika:
poniedziałek 13.00 - 16.30


Numer konta bankowego:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
43 83550009 0067 0939 2000 0001

 

Lokalizacja kancelarii

 

właściwośćKomornik sądowy działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie obszaru Sądu Apelacyjnego, na którym działa komornik, niezależnie od miejsca zamieszkania dłużnika, o ile komornik spełnia ustawowe przesłanki do przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela. Wyjątkiem są sprawy o egzekucję z nieruchomości i opróżnienie lokalu; do ich prowadzenia właściwy jest komornik tego rewiru, w którym nieruchomość jest położona.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Anna Zielińska jest uprawniona do przyjmowania spraw z całego obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, obejmującego swoim zakresem właściwość:

  • Sądu Okręgowego w Szczecinie,
  • Sądu Okręgowego w Koszalinie,
  • Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Komornik Sądowy Anna Zielińska działa w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu, który obejmuje swym zasięgiem gminy:

  • Myślibórz
  • Dębno
  • Barlinek
  • Boleszkowice
  • Nowogródek Pomorski.